Prawa Pacjenta – informacje szczegółowe

Przepisy prawa gwarantują obligatoryjne poszanowanie i ochronę praw pacjenta. Pacjent ma prawo do żądania od lekarza rzetelnej informacji o swoim stanie zdrowia, przebiegu leczenia, stosowanych w jego trakcie produktach leczniczych lub wyrobach medycznych. Pacjenci i ich bliscy mają prawo do żądania udostępnienia im dokumentacji medycznej.

Organizację i porządek udzielania świadczeń zdrowotnych w danym zakładzie opieki zdrowotnej określa regulamin porządkowy zakładu – każdy ma prawo wglądu do niego.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta działającym w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w każdym Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/new/art/2425/poradnik_korup_pop_15122006.pdf

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:  
800 – 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00

 

Dodaj komentarz