Położna sprawuje opiekę medyczną nad kobietą ciężarną, rodząca oraz w połogu, a także nad niemowlęciem do ukończenia przez niego drugiego miesiąca życia.

Wizyty przedporodowe realizowane są zgodnie z harmonogramem:

  • 1 raz w tygodniu od 21 do 31 tygodnia ciąży – maksymalnie 10 wizyt
  • 2 razy w tygodniu od 32 tygodnia ciąży do porodu – maksymalnie 16 wizyt.

Do zakresu obowiązków położnej środowiskowej w czasie ciąży należy edukacja, która ma kobietę ciężarną przygotować do porodu i rodzicielstwa, a także omówienie kwestii połogu i karmienia piersią.

Do 2 miesięcy kalendarzowych życia dziecka położna POZ jest zobowiązana do 4–6 wizyt patronażowych.

Zapraszamy wszystkie nasze pacjentki na spotkania przedporodowe z położną oraz na wizyty patronażowe.