Poniższy formularz nie dotyczy rejestracji pacjenta oraz próśb o recepty (z wyjątkiem osób głuchoniemych).