Poniższy formularz dotyczy wyłącznie osób głuchoniemych: