CHUK

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK) ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20 proc. zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia.

Program CHUK skierowany jest do osób, które:

  • są w wieku od 35 do 65 lat

  • obciążone są czynnikami ryzyka (palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek)

  • nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek lub rodzinnej hipercholesterolemii (jeśli na nie chorujesz, dowiesz się od lekarza, czy możesz wziąć udział w programie)

  • w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Program jest realizowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach pracy przychodni.

Profilaktyka Gruźlicy

Gruźlica jest bakteryjną chorobą zakaźną, wywoływaną przez prątki gruźlicy. Należy do grupy chorób społecznych związanych z warunkami życia (mieszkanie, odżywianie, wypoczynek) oraz pracy. Im są one gorsze, tym łatwiej o rozwój choroby. Do zachorowania osoby zarażonej może dojść na skutek osłabienia odporności organizmu spowodowanej np. niedożywieniem czy bardzo złymi warunkami mieszkaniowymi.

Celem programu jest:

  • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę

  • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę

  • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę

  • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną

  • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Żeby wziąć udział w programie należy zgłosić się do pielęgniarki POZ, która przeprowadzi wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadzi edukację zdrowotną.