Aby zostać naszym pacjentem wystarczy wypełnić i dostarczyć do przychodni deklaracje:

Deklaracje można również wypełnić przez internetowe konto pacjenta bez konieczności przychodzenia do przychodni.

Zgłoszenie noworodka

Po wyjściu ze szpitala rodzice zobowiązani są do zgłoszenia urodzenia dziecka w przychodni. Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka, podaniu numeru PESEL dziecka (numer ten można podać również później, tuż po nadaniu jeśli w momencie zgłoszenia dziecko nie ma go jeszcze nadanego).