Funkcję Koordynatora Do Spraw Dostępności w Przychodni Rodzinnej Kalinka pełni Anna Fabiszak-Muzyka. Kontakt mailowy: afm.trener@gmail.com