Przychodnia zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Gwarantujemy pełną anonimowość odpowiedzi. Pani/Pana ocena satysfakcji ze świadczonych usług medycznych posłuży nam do poprawy jakości opieki i obsługi w przychodni.

   I Dane statystyczne

  1. II Rejestracja

   1. Jak ocenia Pani/Pan telefoniczny poziom obsługi Rejestracji: (proszę zaznaczyć odpowiedź)

  2. 2. Jak ocenia Pani/Pan pracę personelu w Rejestracji: (proszę zaznaczyć odpowiedź)

  3. III Opieka lekarska

   1. Jak ocenia Pani/Pan poziom lekarskiej opieki medycznej w trakcie konsultacji jeśli chodzi o:

  4. 2. Czy podczas wizyty może towarzyszyć Pani/Panu osoba bliska: (proszę zaznaczyć odpowiedź)

  5. 3. Czy wie Pani/Pan, że obecność oraz asystowanie przy wizycie i badaniu osób trzecich (studenci, stażyści, inni), może mieć miejsce jedynie po wyrażeniu zgody:

  6. 4. Czy wie Pani/Pan o możliwości wezwania wizyty domowej w uzasadnionych przypadkach (np. Obłożnie chory, chory po urazie, osoby starsze, pacjenci mający problem z poruszaniem się, nagłe zachorowania – gdy utrudnione jest dotarcie do lekarza):

  7. 5. Czy w sposób zrozumiały udzielono Pani/Panu informacji p stanie zdrowia, trybie i sposobie leczenia (proszę zaznaczyć odpowiedź)

  8. 6. Czyt uzyskał/(-a) Pan/Pani wystarczającą wiedzę o planowanych badaniach, konsultacjach i czy ma Pan/Pani możliwość współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji terapeutycznych (proszę zaznaczyć odpowiedź)

  9. IV Personel pielęgniarski

   1. Jak ocenia Pani/Pan uprzejmość, życzliwość i profesjonalizm personelu pielęgniarskiego: (proszę zaznaczyć odpowiedź)

  10. V W funkcjonowaniu poradni najbardziej odpowiada mi:

  11. VI W funkcjonowaniu poradni najmniej odpowiada mi:

  12. VII Czy poleci Pani/Pan Naszą Przychodnię znajomym: