• administratorem systemu monitoringu jest Przychodnia Rodzinna Kalinka
  • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
  • podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
  • zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni
  • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 516151027 / email :rejestracja@przychodniakalinak.pl